Grow Kit Instructions

Welcome to the Grow Kit instruction page of Tatanka. Below you will find the latest Grow Kit instructions. Make sure to follow them carefully. Every step is important and will have an effect on the results of your Grow Kit. Choose your language below and start growing!

Grow Kit Instructions (English)

Following precise instructions and taking good care of your magic mushroom growing kit is the most important part when growing your own magic mushrooms. In short: be sterile, use clean water and follow the instructions that you will find below.Mushrooms are part of nature and therefore all grow differently. No matter how many times you have set up a grow kit, every time can be different. Always follow the instructions carefully. This way you will also be able to achieve the largest harvest. Happy mushroom growing!

Step 1

Wash your hands thoroughly and clean the outside of the growkit with a dry cloth. Remove the lid and save it for step 2.

Step 2

Fill the growkit to the edge with lukewarm water (20°C), put the lid back on the growkit and let it soak for 5 minutes. Important: never soak the growkit for more than 1 hour.

Step 3

Remove the lid from the growkit and drain the water well. Let the growkit drain for 10 seconds.

Step 4

Place the growkit in the growbag and fill the growbag with a cup (200-250ml) of lukewarm water (20°C). Then fold the top of the bag and close it with 2 paperclips.

Step 5

Place the growkit in a place with 20-25°C average room temperature. Make sure that the growkit is not in direct sunlight, not under a lamp and not near a radiator/heat source. Important: the bag must remain closed until the first pinheads form. Until then, the CO2 content and humidity inside the bag should be as high as possible.

Step 6

When the first pinheads* are visible, let some fresh air into the growbag on a daily basis (for a few minutes) and then moisten the growkit with a misting bottle. *Pinheads are the first visible forms of tiny mushroom caps. It can take 10 to 20 days for the first pinheads to be visible.

Step 7

The mushrooms can be harvested just before the membranes on the bottom of the cap open up. While harvesting gently grasp the stem and turn it left/right. When the mushroom becomes loose, pull it out as carefully as possible. Important: the mushroom must be completely removed so that there is room for a new one.

Step 8

Congratulations, the harvest is complete. It is now possible to grow a new flush of mushrooms by repeating steps 4 to 7 again.

Growkit Instructies (Nederlands)

Het nauwkeurig volgen van de instructies en het goed verzorgen van je paddo kweekset is het belangrijkste onderdeel bij het kweken van je eigen paddo’s. In het kort: wees steriel, gebruik schoon water en volg de instructies die je hieronder vindt.Paddenstoelen zijn een onderdeel van de natuur en groeien dus allemaal anders. Hoe vaak je ook grow kit hebt opgezet, elke keer kan anders zijn. Zorg dat je de instructies altijd goed volgt. Op deze manier zal je dan ook de grootste oogst kunnen behalen. Happy growing!

Stap 1

Was je handen grondig en maak de buitenkant van de growkit schoon met een droge doek. Verwijder de deksel en bewaar deze voor stap 2.

Stap 2

Vul de growkit tot aan de rand met lauw water (20ºC), plaats de deksel terug op de growkit en laat de growkit 5 minuten weken. Belangrijk: laat de growkit nooit langer dan 1 uur weken.

Stap 3

Haal de deksel van de growkit en giet het water goed af. Laat de growkit 10 seconden uitlekken.

Stap 4

Plaats de growkit in de groeizak en vul de groeizak met een kopje, 200 tot 250ml, lauw water (20ºC). Vouw hierna de bovenkant van de zak en sluit deze met de 2 paperclips.

Stap 5

Plaats de growkit in een kamer tussen de 20-25 graden. Zorg ervoor dat; de growkit niet in direct zonlicht staat, niet onder een lamp staat en niet bij een verwarming/hittebron staat. Belangrijk: de zak moet dichtblijven totdat de pinheads gevormd worden. In dit stadium moet het CO2 gehalte en de luchtvochtigheid zo hoog mogelijk zijn.

Stap 6

Wanneer de eerste pinheads* te zien zijn, laat de groeizak dan dagelijks een paar minuten luchten en bevochtig de growkit hierna met een plantenspuit. * Pinheads zijn de eerst zichtbare vormingen van de paddenstoelen. Het kan 10 tot 20 dagen duren voordat de eerste pinheads zichtbaar zijn.

Stap 7

De paddenstoelen kunnen geoogst worden vlak voordat de vliesjes aan de onder de hoed los beginnen te komen. Pak tijdens het oogsten de steel voorzichtig vast en draai deze links/rechts. Wanneer de paddenstoel los komt te zitten, trek deze er dan zo volledig mogelijk uit. Belangrijk: de paddenstoel moet compleet verwijderd worden zodat er weer ruimte komt voor een nieuwe.

Stap 8

Gefeliciteerd, de oogst is compleet. Het is nu mogelijk om een nieuwe oogst te creëren door opnieuw stap 1 tot en met 7 te doorlopen.